Intellectueel eigendom en IT

Waar u of uw medewerkers jarenlang hard aan hebben gewerkt, kan binnen de kortste keren waardeloos zijn als u uw rechten niet goed beschermt. Dat kunt u doen met intellectueel eigendomsrecht, zoals auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht en octrooirecht. Rechten die zijn vastgelegd in zowel Nederlandse als internationale wetgeving.

Merken en merknamen

Met een merk onderscheidt een bedrijf zijn producten of diensten van die van andere bedrijven. Dit kan een woordmerk zijn, zoals Philips of IKEA, of een beeldmerk, zoals het logo in de vorm van een appel van Apple. Ook kleuren, klanken en vormen kunnen een merk vormen. Een merk is echter pas goed beschermd als het op de juiste wijze is gedeponeerd. In Nederland kan dit voor de Benelux bij het Benelux Merkenbureau en voor bescherming in Europa bij het European Union Intellectual Property Office. Voor wereldwijde merkbescherming kunt u terecht bij het World Intellectual Property Organization (WIPO) in Genève. 

Handelsnamen

Een handelsnaam is de naam waaronder een onderneming actief is. Om misleiding en verwarring te voorkomen, mag een andere onderneming niet dezelfde of ongeveer dezelfde handelsnaam gebruiken. Er zijn diverse voorwaarden waaraan een handelsnaam moet voldoen. De naam mag niet misleidend zijn, geen inbreuk maken op bestaande namen en/of merken of te veel lijken op een andere handelsnaam dan wel merk. Een handelsnaam hoeft niet te zijn ingeschreven in het handelsregister om beschermd te zijn. Bescherming kan regio gebonden zijn, als er verwarring niet te verwachten is. Lexcore kan u hierover adviseren.

Inbreuk op IE-recht

Als iemand inbreuk maakt op uw IE-recht, is snelle actie vereist om de schade zoveel mogelijk te beperken. Een kort geding aanspannen en een dwangsom eisen ligt dan voor de hand. Ook het uit de markt verwijderen en vernietigen van niet-rechtmatige producten kan onder omstandigheden worden gevorderd. Tot slot kunt u schadevergoeding eisen en de (werkelijke) juridische kosten vorderen. Lexcore staat u terzijde in alle fases van het traject.Medewerkers met deze expertises