Geschilbeslechting

Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. En meestal ook snel weer opgelost gelukkig. Maar dat gebeurt niet altijd en soms leidt dat tot een zakelijk geschil. Een minnelijke oplossing is in die gevallen hoe dan ook vrijwel altijd de beste optie. Komt u er niet uit samen, dan pakt Lexcore voor u door.

Juridische procedures

Bij een juridisch geschil kan het gaan om een relatief eenvoudige incassozaak tot complexe procedures over aansprakelijkheid of overeenkomsten. Hierbij kan het onder meer gaan om arbeidszaken, aandeelhouders/ directiegeschillen (bestuurders)aansprakelijkheid, overnamegeschillen,verzekeringskwesties of geschillen met betrekking tot (de bouw van) onroerend goed. Lexcore heeft ruime ervaring met juridische procedures bij zowel de overheidsrechter (rechtbank, gerechtshof, Ondernemingskamer) als andere scheidsgerechten zoals raden van arbitrage en geschillencommissies

Incasso

Een niet betalende klant is in veel gevallen het startpunt van een juridische procedure. Daarbij is het zaak snel te handelen. Vaak geldt; wie het eerst komt, het eerst maalt. Als er na aanmaningen en sommaties niet wordt betaald, kunt u verschillende acties ondernemen. Denk aan een beslaglegging, een gerechtelijke procedure of faillissementsaanvraag. De omstandigheden bepalen welke actie de juiste is. Wij adviseren u en nemen desgewenst alle juridische zorgen uit handen.

Beslaglegging

Procederen is één ding. Maar wat u zeker niet wilt, is aan het einde van de juridische rit uw gelijk krijgen en met lege handen blijven staan. Om dat te voorkomen, kan het verstandig zijn om al in een vroeg stadium beslag te laten leggen. Bijvoorbeeld op onroerend goed of een bankrekening van de tegenpartij. Maar er zijn nog veel meer beslagen mogelijk.    Medewerkers met deze expertises