Financiering en zekerheden

Kapitaal is de smeerolie van onze economie. Als ondernemer kunt u dan ook niet zonder. Financiering is op verschillende manieren te verkrijgen. Naast de inbreng van eigen vermogen, kunt u ook vreemd vermogen aantrekken, bijvoorbeeld in de vorm van een lening of via crowdfunding.

Welke financieringsvorm?

Welke vorm van financiering u kiest, hangt met name af van de fiscale behandeling van de financieringsvorm en de bijbehorende risico’s. Vooral de voorwaarden die aan financiering worden gesteld door een geldverstrekker, zijn van groot belang. Elke geldverstrekker wil immers zekerheid van terugbetaling. Die kunt u verstrekken in verschillende vormen en mate.

Persoonlijke en zakelijke zekerheden

Zekerheden aan geldverstrekkers zijn bijvoorbeeld borgtocht en hoofdelijkheid. Hierbij garandeert een persoon buiten de schuldenaar de terugbetaling. Dit kan verstrekkende consequenties hebben voor de persoon die de zekerheid verstrekt. Zakelijke zekerheid kunt u verstrekken in de vorm van activa als onderpand voor terugbetaling. Bijvoorbeeld een bedrijfspand of machines. Lexcore adviseert u graag over de optimale mogelijkheden voor uw specifieke situatie.Medewerkers met deze expertises