Arbeid en personeel

De relatie tussen werkgever en werknemer is onder de Nederlandse wet- en regelgeving zeer complex. Dat geldt voor normale arbeidsovereenkomsten, maar zeker voor speciale overeenkomsten met DGA’s en expats. Lexcore adviseert u hierover en stelt ook overeenkomsten op. Daarnaast adviseren wij over ontslag, reorganisatie, statutair bestuur en medezeggenschap.

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst kan op verschillende manieren eindigen:

  • Ontslag op staande voet wegens een dringende reden     

  • Ontbindingsprocedure via de Kantonrechter  

  • Opzegging met toestemming van het UWV (ontslagvergunning), bijvoorbeeld bij reorganisatie

  • Opzegging met wederzijds goedvinden door middel van een vaststellingsovereenkomst (beëindigingsovereenkomst)

Ontslagvergoeding: transitievergoeding en billijke vergoeding

Bij ontbinding van een arbeidsovereenkomst kan de werknemer aanspraak maken op een ontslagvergoeding. Werknemers met een dienstverband van twee jaar of langer hebben sinds medio 2015 onder omstandigheden recht op een transitievergoeding als het gaat om onvrijwillige beëindiging of niet-voortzetting van de arbeidsovereenkomst. In geval van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door de werkgever, kan bovendien recht bestaan op een aanvullende vergoeding (billijke vergoeding).

Concurrentiebeding en relatiebeding

Bij beëindiging van een arbeidsovereenkomst kunnen zaken spelen als concurrentiebeding en relatiebeding. Als de belangen van een werknemer onevenredig worden geschaad, kan hij de Kantonrechter verzoeken het concurrentie- of relatiebeding (gedeeltelijk) te vernietigen. Bij zowel het aanvechten (werknemer) als het verdedigen (werkgever) staat Lexcore u graag terzijde.    

Reorganisatie

Bij reorganisaties komt heel wat kijken. Niet alleen inhoudelijk - de wijze waarop de reorganisatie plaatsvindt - maar ook de inhoud en een eventueel sociaal plan, vragen specifieke expertise. Die levert Lexcore aan werkgevers en werknemers, die in het kader van een reorganisatie worden ontslagen.
Medewerkers met deze expertises