Aansprakelijkheid

Ondernemen betekent risico’s nemen. Elk bedrijf en haar functionarissen kunnen dan ook aansprakelijk gesteld worden. Door ‘verwante’ partijen, zoals aandeelhouders, maar ook door derden, zoals opdrachtgevers, klanten of de Belastingdienst. Als u de risico’s wilt beperken of een aansprakelijkstelling wenst aan te vechten, gaan we graag met u om de tafel om de mogelijkheden te bespreken.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid is er de laatste jaren veel rechtspraak geweest. Lexcore is hier goed bekend mee, zowel juridisch als fiscaal. Wij adviseren over het voorkomen van aansprakelijkheid, wat u kunt doen als u aansprakelijk wordt gesteld maar ook als u een ander aansprakelijk wilt stellen. Ook hierbij geldt dat het loont om tijdig advies in te winnen.

Aansprakelijkheidsrecht en verzekeringsrecht

Aansprakelijkheidsrecht en verzekeringsrecht zijn nauw verweven. Als u aansprakelijk wordt gesteld, moet u dit in beginsel direct melden bij uw verzekeraar. Als uw verzekeraar de claim niet in behandeling neemt, moet u zelf verweer voeren. Lexcore helpt u het intreden van schade te voorkomen of te beperken. Vanzelfsprekend staan wij u ook terzijde als u zelf schade heeft geleden en een derde partij aansprakelijk wilt stellen om uw schade te verhalen.

Kredietverzekering

De afgelopen twintig jaar heeft Lexcore veel expertise opgebouwd op het gebied van kredietverzekering. Wij staan niet alleen kredietverzekeringsmaatschappijen in adviserende en/of procederende zin bij, maar ook tussenpersonen en verzekerden. Bij deze laatste categorie gaat het vaak om de uitleg van polisvoorwaarden of een geschil inzake dekking onder een polis.

Beter voorkomen

Ook in Nederland neemt de juridisering van de samenleving toe. Daarmee groeit het risico voor ondernemers om aansprakelijk te worden gesteld. Soms kan het niet anders, maar in onze visie is het beter (en minder kostbaar) om juridische kwesties te voorkomen. Lexcore is bekend met de geldende regels voor aansprakelijkheid en is u graag van dienst bij het in kaart brengen van uw risico’s en het beperken van uw risico’s. Medewerkers met deze expertises